Funcionamiento neurocognitivo

  1. Socorro Rodríguez Holguín
  2. Montserrat Corral Varela
  3. Sonia Doallo Pesado
  4. Fernando Cadaveira Mahía
Libro:
Guía clínica sobre consumo intensivo de alcohol en jóvenes
  1. Maite Cortés Tomás (coord.)

Editorial: Socidrogalcohol

ISBN: 9788493309480

Ano de publicación: 2015

Páxinas: 73-94

Tipo: Capítulo de libro