Funcionamiento neurocognitivo

  1. Rodríguez Holguín, Socorro
  2. Corral Varela, Montserrat
  3. Doallo Pesado, Sonia
  4. Cadaveira Mahía, Fernando
Libro:
Guía clínica sobre consumo intensivo de alcohol en jóvenes
  1. Cortés Tomás, Maite (coord.)

Editorial: Socidrogalcohol

ISBN: 9788493309480

Ano de publicación: 2015

Páxinas: 73-94

Tipo: Capítulo de libro