A Corpus of Late Modern British and American English Prose (Colmobaeng)

  1. Fanego, Teresa
Libro:
Creation and Use of Historical English Corpora in Spain
  1. Vázquez, Nila (ed. lit.)

Editorial: Cambridge Scholars Publishing

ISBN: 1-4438-4251-6

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 101-117

Tipo: Capítulo de libro