Tratamiento de los culturemas en la lexicografía italoespañola actual

  1. María Teresa Sanmarco Bande
Libro:
Lexicografía de las lenguas románicas
  1. Félix Córdoba Rodríguez (coord.)
  2. María-Dolores Sánchez-Palomino (coord.)
  3. Ernesto Xosé González Seoane (coord.)
  4. María José Domínguez Vázquez (coord.)

Editorial: Walter Mouton de Gruyter

ISBN: 978-3-11-031016-0

Ano de publicación: 2015

Volume: 2

Páxinas: 421-437

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (01-10-2023)