De lo espectacular a lo teatralconsideraciones sobre el teatro medieval castellano

  1. Eva María Castro Caridad
  2. Pilar Lorenzo Gradín
Libro:
Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval: (Lisboa, 1-5 Outubro 1991)
  1. Aires Augusto Nascimento (coord.)
  2. Cristina Almeida Ribeiro (coord.)

Editorial: Cosmos

ISBN: 972-8081-04-9

Ano de publicación: 1993

Volume: 2

Páxinas: 361-373

Congreso: Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Congreso Internacional (4. 1991. Lisboa)

Tipo: Achega congreso

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (08-06-2023)