A radio en Galicia 2010-2012un medio que resiste a crise

  1. Pousa Estévez, Xosé Ramón
Libro:
A comunicación en Galicia 2013
  1. López García, Xosé (coord.)
  2. Rivas, Manuel (coord.)
  3. Aneiros Díaz, Rosa (coord.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-47-2

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 81-98

Tipo: Capítulo de libro