Le forme metriche del Cancioneiro da Ajuda

  1. Arbor Aldea, Mariña
  2. Canettieri, Paolo
  3. Pulsoni, Carlo
Libro:
O Cancioneiro da Ajuda cen anos despois: actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004

Editorial: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3919-2

Ano de publicación: 2004

Páxinas: 145-175

Tipo: Capítulo de libro