Elite y estrategia social en la resistencia al Francés en Galiciael marquesado de "San Martín"

  1. Vítor Manuel Migués Rodríguez
Libro:
Actes del Congrès Ocupació i Resistència a la Guerra del Francès (1808-1814): 5-7 octubre de 2005 : [celebrat a Barcelona al Museu d'Historia de Catalunya]
  1. Mercè Morales (coord.)

Editorial: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència : Museu d'Història de Catalunya, 2007

ISBN: 8-84-393-7594-4

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 337-346

Congreso: Congrès Internacional "Ocupació i Resistència a la Guerra del Francès (1808-1814)" (1. 2005. Barcelona)

Tipo: Achega congreso