Presentación do proxecto CORGACorpus de Referencia do Galego Actual

  1. María Sol López Martínez
  2. Francisco García Gondar
Libro:
Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001
  1. María Xesús Bugarín López (ed. lit.)
  2. Xosé Cajide Val (ed. lit.)
  3. Agustín Dosil Maceira (ed. lit.)
  4. Gregorio Ferreiro Fente (ed. lit.)
  5. Manuel González González (ed. lit.)
  6. Miguel Anxo Santos Rego (ed. lit.)

Editorial: Dirección Xeral de Política Lingüística ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3465-4

Año de publicación: 2002

Páginas: 539-543

Congreso: Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias (8. 2001. Santiago de Compostela)

Tipo: Aportación congreso