Notas morfosintácticas de Angelo Colocci no canioneiro provenzal M

  1. Gutiérrez García, Santiago
  2. Pérez Barcala, Gerardo
Libro:
Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero
  1. Álvarez Blanco, Rosario (coord.)
  2. Vilavedra Fernández, Dolores (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-808-1 84-8121-807-3

Ano de publicación: 1999

Título do volume: Literatura

Volume: 2

Páxinas: 677-697

Tipo: Capítulo de libro