Prepositions referring to path in Middle Englishbi and purgh

  1. Iglesias Rábade, Luis
Libro:
New trends in English historical linguistics: an Atlantic view
  1. Moskowich, Isabel (ed. lit.)
  2. Crespo, Begoña

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade da Coruña

ISBN: 84-9749-091-6

Ano de publicación: 2004

Páxinas: 117-148

Tipo: Capítulo de libro