A muller na Gallaecia

  1. Eva María Castro Caridad
Libro:
Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero
  1. Rosario Álvarez Blanco (coord.)
  2. Dolores Vilavedra Fernández (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-808-1

Ano de publicación: 1999

Volume: 1

Páxinas: 1141-1158

Tipo: Capítulo de libro