Problemas da aplicación das políticas de igualdade no sector pesqueirorepresentatividade nas confrarías de pescadores e pescadoras de Galicia

  1. María Bastida Domínguez
  2. María Teresa Cancelo Márquez
  3. Purificación Alfonso Riveiro
  4. Ana Isabel Pérez López
  5. Teresa Rivas Grande
Libro:
Roles de xénero en tempos de crise
  1. Anabel González Penín (coord.)
  2. Eva Aguayo Lorenzo (coord.)
  3. Ana Jesús López Díaz (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-15876-62-5

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 93-100

Congreso: Xornada Universitaria Galega en Xénero (1. 2013. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso