Problemas da aplicación das políticas de igualdade no sector pesqueirorepresentatividade nas confrarías de pescadores e pescadoras de Galicia

  1. Bastida Domínguez, María
  2. Cancelo Márquez, María Teresa
  3. Alfonso Riveiro, Purificación
  4. Pérez López, Ana Isabel
  5. Rivas Grande, Teresa
Libro:
Roles de xénero en tempos de crise
  1. González Penín, Anabel (coord.)
  2. Aguayo Lorenzo, Eva (coord.)
  3. López Díaz, Ana Jesús (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-15876-62-5

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 93-100

Congreso: Xornada Universitaria Galega en Xénero (1. 2013. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso