Apostilla a la composición del códice Paris, BnF, latin 11219

  1. Manuel Enrique Vázquez Buján
Libro:
Vir bonus peritissimus aeque: estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo
  1. Maria Cristina Pimentel (coord.)
  2. Paulo Farmhouse Alberto (coord.)

Editorial: Lisboa : Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2013

ISBN: 978-972-9376-29-0

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 447-454

Tipo: Capítulo de libro