Mulleres mirando ao ceounha mostra para asombrarse

  1. Ling Ling, Josefina Faen-Faen
Libro:
Respostas socioeducativas para a igualdade na escola
  1. Méndez Lois, María José (coord.)
  2. Payo Negro, María Jesús (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-709-0

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 25-32

Tipo: Capítulo de libro