Da protoparroquia ou parroquia antiga altomedieval á parroquia clásica en Galicia

  1. Fernando López Alsina
Libro:
A Parroquia en Galicia: pasado, presente e futuro
  1. Fernando García Pazos (coord.)

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4777-5

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 57-75

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 5 (22-09-2023)