Maruen Maria em PortugalLusofonia e tomada de consciência identitária na Galiza

  1. J. Carlos Quiroga Díaz
Libro:
Novas achegas ao estudo da cultura galega II [Recurso electrónico]: enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios
  1. Olivia Rodríguez-González (coord.)
  2. Laura Carballo Piñeiro (coord.)
  3. Burghard Baltrusch (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións

ISBN: 978-84-9749-517-2

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 151-172

Tipo: Capítulo de libro