Suburbanum Lucensetextos tardo-antiguos y toponimia

  1. María Concepción Fernández López
Libro:
Sub Urbem: Historia, sociedade e cultura da cidade : Actas do VII Curso de Primavera, Facultade de Humanidades de Lugo, 3-6 de maio de 2011
  1. Carlos Baliñas Pérez (coord.)
  2. Gonzalo Francisco Fernández Suárez (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-864-6

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 35-49

Congreso: Curso de Primavera (7. 2001. Lugo)

Tipo: Achega congreso