Interculturalidade, emigración e inclusión transnacional da diversidade

  1. Olveira Olveira, María Esther
  2. Touriñán López, José Manuel
Libro:
Pasado e presente do fenómeno migratorio galego en Europa: actas do Coloquio, Santiago de Compostela, 17-18 de novembro de 2005
  1. Hernández Borge, Julio (coord.)
  2. González Lopo, Domingo L. (coord.)

Editorial: Sotelo Blanco

ISBN: 978-84-7824-522-2

Año de publicación: 2007

Páginas: 233-254

Tipo: Capítulo de Libro