De pastores e ovellaso bispo don Pedro de Lugo e os scrinia do seu arquivo

  1. José Manuel Díaz de Bustamante
Libro:
"A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro
  1. Esther Corral Díaz (coord.)
  2. Lydia Fontoira Suris (coord.)
  3. Eduardo Moscoso Mato (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-118-0

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 435-448

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (01-10-2023)