A dimensión Europea na formación dos futuros profesionais. O programa Erasmusunha lectura curricular

  1. Miguel Ángel Zabalza Beraza
  2. María Ainoa Zabalza Cerdeiriña
Libro:
O programa Erasmus na construción da cidadanía europea: unha mirada dende Compostela
  1. Jesús Rodríguez Rodriguez (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-388-7

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 27-45

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (24-02-2023)