Sobre o pluralismo na investigación lingüística

  1. López Rivera, Juan José
Libro:
Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina
  1. Brea López, Mercedes (coord.)
  2. Fernández Rei, Francisco (coord.)
  3. Regueira Fernández, Xosé Luís (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9750-910-7

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 385-392

Tipo: Capítulo de libro