A denominación de animais e plantas nos dicionarios bilingües. O ámbito ítaloespañol

  1. María Teresa Sanmarco Bande
Libro:
Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina
  1. Mercedes Brea López (coord.)
  2. Francisco Fernández Rei (coord.)
  3. Xosé Luís Regueira Fernández (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9750-910-7

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 171-180

Tipo: Capítulo de libro