Algúns aspectos dos dicionarios bilingües con especial referencia ao galego-italiano

  1. María Isabel González Fernández
Libro:
Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina
  1. Mercedes Brea López (coord.)
  2. Francisco Fernández Rei (coord.)
  3. Xosé Luís Regueira Fernández (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9750-910-7

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 105-112

Tipo: Capítulo de libro