Para umha análise intercultural do discurso jornalísticoumha abordagem lexicométrica

  1. J. Carlos Quiroga Díaz
  2. Júlio Rocha
Libro:
Actas del VI Congreso de Lingüística General: Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004
  1. Pablo Cano López (coord.)
  2. Isabel Fernández López (ed. lit.)
  3. Miguel González Pereira (ed. lit.)
  4. Gabriela Prego Vázquez (ed. lit.)
  5. Montserrat Souto Gómez (ed. lit.)

Editorial: Arco Libros

ISBN: 84-7635-669-2

Ano de publicación: 2007

Volume: 3

Páxinas: 3527-3542

Congreso: Congreso de Lingüística General (6. 2004. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso