Posmodernismo

  1. Lois González, Marta Irene
  2. Máiz Suárez, Ramón
Libro:
Ideologías y movimientos políticos contemporáneos
  1. Antón Mellón, Joan (coord.)

Editorial: Tecnos

ISBN: 84-309-4478-8

Ano de publicación: 2006

Páxinas: 479-504

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (18-02-2024)