El sector asegurador gallegouna aproximación

  1. Fernández López, Sara
  2. Ximénez Rodríguez, Santiago
  3. Otero González, Luis
Libro:
Congreso de Economía de Galicia : Santiago de Compostela, 23, 24 e 25 de setembro de 1998
  1. Jordán Rodríguez, Manuel (coord.)
  2. Fernández Leiceaga, Xoaquín (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-765-4

Ano de publicación: 1999

Páxinas: 449-464

Congreso: Congreso de Economía de Galicia (1. 1998. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso