Comportamento da productividade da economía galega no contexto económico español

  1. Emilia Vázquez Rozas
  2. Eva Aguayo Lorenzo
  3. Xosé Antón Rodríguez González
  4. Pilar Expósito Díaz
Libro:
Congreso de Economía de Galicia : Santiago de Compostela, 23, 24 e 25 de setembro de 1998
  1. Manuel Jordán Rodríguez (coord.)
  2. Xoaquín Fernández Leiceaga (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-765-4

Ano de publicación: 1999

Páxinas: 217-228

Congreso: Congreso de Economía de Galicia (1. 1998. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso