Description d'un matériel pédagogique pour l'enseignement précoce du français langue étrangère

  1. Laura Pino Serrano
  2. Nuria Rodríguez Pedreira
  3. Jesús Lago Garabatos
Libro:
Les Chemins du texte: VI Coloquio da APFFUE (Santiago, 19, 20 e 21 de febreiro de 1997)
  1. María Dolores Olivares Vaquero (coord.)
  2. Teresa García-Sabell Tormo (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-688-7

Ano de publicación: 1998

Volume: 2

Páxinas: 376-384

Congreso: Asociación de Profesores de Filología Francesa de la Universidad Española. Coloquio (6. 1997. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso