A loa de Pamplona do Códice de Rodaunha nova achega

  1. Helena de Carlos Villamarín
Libro:
As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Ana Isabel Boullón Agrelo (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-523-9

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 103-114

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (01-10-2023)