Notas á xestión de bases de datos textuaisa documentación latina medieval do Reino de Galicia

  1. José Manuel Díaz de Bustamante
Libro:
As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Ana Isabel Boullón Agrelo (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-523-9

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 115-126

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (03-10-2023)