Energy evaluation of materiales by bomb calorimetry

  1. Jorge Proupín-Castiñeiras
  2. Jose Antonio Rodríguez Añón
Libro:
Thermal analysis. Fundamentals and applications to material characterization
  1. Ramón Artiaga (ed. lit.)

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade da Coruña

ISBN: 84-9749-100-9

Año de publicación: 2005

Páginas: 155-165

Congreso: Thermal analysis and rheology (1. 2003. Ferrol)

Tipo: Aportación congreso