Evolucion dun medio tradicional en Internet

  1. Pousa Estévez, Xosé Ramón
Libro:
Comunicación local : da pesquisa á producción: actas do Congreso Internacional Lusocom 2006, Santiago de Compostela, 21 e 22 de abril de 2006
  1. Ledo Andión, Margarita (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-620-0

Ano de publicación: 2006

Páxinas: 5421-5444

Congreso: Congreso Internacional Lusocom (1. 2006. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso

Resumo

Estudio da Radio en Internet como un modelo de radiodifusión que rompe coas limitacións do modelo tradicional: A Concesión Administrativa e o Territorio. Análisis da evolución formal e de contidos dun proceso de comunicación que permite levar a comunicación sobre o local, propia da radio tradicional, a un marco global no que non existen nen permisos de emisión nen fronteiras, posibilitando que a información sonora e visual fluia ata o emisor, rompendo as barreiras tradicionais do medio. Estudio da evolución formal da radio na rede e dos novos linguaxes e contidos que o modelo permite.