Aproximacións á variación lexical no dominio galego-portugués

  1. María Álvarez de la Granja ed. lit.
  2. Ana Isabel Boullón Agrelo ed. lit.
  3. Ernesto Xosé González Seoane ed. lit.

Editorial: Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística ; Universidad de La Coruña

ISBN: 978-84-9749-669-8

Ano de publicación: 2017

Tipo: Libro

Resumo

Este volume reúne unha selección de nove contribucións que analizan, desde perspectivas diferentes e con metodoloxías así mesmo diversas, aspectos relacionados coa variación lexical no galego, no portugués europeo e no portugués brasileiro. Os textos comparten, ademais, outro elemento común: o feito de partiren de traballos presentados en Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, que se celebrou entre os días 27 e 30 de xullo de 2015 en Santiago de Compostela en homenaxe aos profesores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina.