Guía de los moluscos marinos de Galicia

  1. Juan E. Trigo
  2. Díaz Agras, Guillermo
  3. García Álvarez, Óscar
  4. Guerra Sierra, Ángel
  5. Moreira, Juan
  6. Pérez Dieste, Juan
  7. Rolán Mosquera, Emilio
  8. Souza Troncoso, Jesús
  9. Urgorri, Victoriano

Editorial: Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-787-6

Ano de publicación: 2018

Tipo: Libro