L'idioma gentile di De Amicisl'italiano fra Torino e Firenze

  1. Benedict Buono
Libro:
Estudios en homenaxe ás profesoras Françoise Jourdan Pons e Isolina Sánchez Regueira
  1. J. Lago (coord.)
  2. Ana Figueroa (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-244-X

Ano de publicación: 1995

Páxinas: 33-40

Tipo: Capítulo de libro