Postmodernismola libertad de los postmodernos

  1. Marta Irene Lois González
  2. Ramón Máiz Suárez
Libro:
Ideologías y movimientos políticos contemporáneos
  1. Joan Antón Mellón (ed. lit.)

Editorial: Tecnos

ISBN: 84-309-3263-1

Ano de publicación: 1998

Páxinas: 403-428

Tipo: Capítulo de libro