Pensar la psicología

  1. Cástor Méndez Paz

Editorial: Tres Cantos, Madrid : Siglo XXI de España, D.L. 2015

ISBN: 978-84-323-1777-4

Ano de publicación: 2015

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (24-02-2023)