Protocolos de actuación en el Área Neurovascular. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

 1. Arias Rivas, Susana
 2. Blanco González, Miguel
 3. Castillo Sánchez, José Antonio
 4. Fernández Ferro, José Carlos
 5. Rodríguez Yáñez, Manuel
 6. Romero Fariña, María Rosa
 7. García Allut, Alfredo Domingo col.
 8. Álvarez Escudero, Julián col.
 9. Fandiño Orgeira, José Manuel col.
 10. Ferrer Vizoso, Enrique col.
 11. González Juanatey, José Ramón col.
 12. González Quintela, Arturo col.
 13. Iglesias Vázquez, José Antonio col.
 14. Jorge Barreiro, Francisco Javier col.
 15. Masa Vázquez, Luis Alberto col.
 16. Pumar Cebreiro, José Manuel col.
 17. Varela Donoso, Carmen col.
 18. Vázquez Lima, Manuel José col.

Editorial: Conselleria de Sanidade ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

Ano de publicación: 2012

Tipo: Libro

Resumo

Trátase da actualización e reedición dos diferentes protocolos de actuación que deben ter en conta os diferentes actores do sistema sanitario ante un doente que sofre un ictus. A Xerencia de Xestión Integrada de Santiago conta cunha unidade de Ictus que establece e revisa periodicamente as novidades en canto a protocolos de actuación e diagnóstico, así como os tratamentos necesarios que deben acometer os servizos implicados, como atención primaria, urxencias ou neuroloxía nos sanitarios cando se enfrontan a un paciente con ictus. O documento establece as pautas para o colectivo de enfermaría e facultativos.