O Galego no ensino público non universitario

  1. Rubal Rodríguez, Xosé
  2. Rodríguez Neira, Modesto Aníbal

Editorial: Santiago : Consello da Cultura Galega, 1987

ISBN: 84-505-5372-5

Ano de publicación: 1986

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (25-02-2024)