Pequeno Dicionario Xerais da Lingua (2004)

  1. Gonzalo Navaza Blanco
  2. María do Carme Ares Vázquez
  3. Xosé María Carballeira Anllo
  4. Primitivo Iglesias Sierra
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Editorial: Edicións Xerais

ISBN: 84-9782-169-6

Ano de publicación: 2004

Tipo: Libro