PAADPPrograma de Asesoramiento e Atención a Diversidade para o Profesorado

  1. Bueno Aguilar, Juan José
  2. Teasley, Cathryn
  3. Muñoz Carril, Pablo César

Verlag: A Coruña : Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa, 2005

ISBN: 84-9749-157-2

Datum der Publikation: 2005

Art: Buch