Luís Pimentel (1895-1958)Unha fotobiografía

  1. Piñeiro, Ramón
  2. Pozo Garza, Luz
  3. López Casanova, Arcadio
  4. Rodríguez Fer, Claudio

Verlag: Edicións Xerais

ISBN: 84-7507-280-1 978-84-7507-280-7

Datum der Publikation: 1990

Art: Buch