Estatuto xurídico da lingua galega

  1. Antonio Javier Ferreira Fernández
  2. Alba Nogueira López
  3. Anxo Tato Plaza
  4. Luis Villares Naveira

Editorial: Edicións Xerais

ISBN: 978-84-9782-263-3

Ano de publicación: 2005

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 3 (24-09-2023)