Modalidades humorísticas na comedia televisiva galegahumor e ideoloxía na fórmula televisiva da comedia de situación

  1. Pérez Pereiro, Marta
Dirixida por:
  1. Marcelo Antonio Martínez Hermida Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2007

Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese