Geometric consequences of intrinsic and extrinsic curvature conditions

  1. José Carlos Díaz-Ramos
Dirixida por:
  1. Jürgen Berndt Director
  2. Eduardo García Río Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2005

Departamento:
  1. Departamento de Matemáticas

Tipo: Tese

Resumo

O estudiarmos as propiedades xeométricas dunha variedade semi-riemanniana, o punto de partida a miúdo provén da investigación de invariantes da estructura métrica. Entre tales invariantes, o tensor de curvatura e probablemente o máis natural.