Aproximación ó léxico do Val de Láncara

  1. María Montes López

Editorial: Lugo : Deputación Provincial, Servicio de Publicacións, 1996

ISBN: 84-8192-099-1

Ano de publicación: 1996

Tipo: Libro