"Covadonga" de Xosé Rubinosunha "Ilíada" galega do século XX

  1. María Teresa Amado Rodríguez

Editorial: Edicións do Castro

ISBN: 84-8485-112-5

Ano de publicación: 2003

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (25-09-2023)