Estrutura económica de Galiza

  1. Fernández Leiceaga, Xoaquín
  2. López Iglesias, Edelmiro

Editorial: Laiovento

ISBN: 84-89896-76-3

Ano de publicación: 2000

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 10 (25-02-2024)