O nacemento dunha institucióno deseño, creación e evolución do consorcio galego de servizos de igualdade e benestar dende a análise de políticas públicas

  1. Pérez Castreje, Manuel Joaquín
Dirixida por:
  1. Guillermo Manuel Márquez Cruz Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 23 de xullo de 2018

Tribunal:
  1. Joan Subirats Humet Presidente/a
  2. Antón Losada Trabada Secretario
  3. Blanca Olias de Cima Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencia Política e Socioloxía

Tipo: Tese

Resumo

A investigación analiza a variación nas regras institucionais da política social galega que supuxo a creación na VII lexislatura autonómica do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, facendo especial énfase na interacción entre os actores e na mobilización de recursos que estes levaron a cabo. Así, aplicarase o modelo de análise de políticas públicas de Subirats e outros (2008) para observar a evolución no comportamento dos actores, o policy style dominante en cada período analizado, e a incidencia que este estilo ten para acadar a estabilidade das regras institucionais. Deste xeito, compróbase como a estabilidade da política non se vencella co seu rendemento institucional, senón que se vencella co acordo institucional ó que poden chegar ou non os actores da policy network.