Avaliación de eventos culturaiso caso do Festival de Cans en Galicia

  1. NÚÑEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER
Dirigida por:
  1. Francisco Javier Sanjiao Otero Director

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 12 de mayo de 2017

Tribunal:
  1. Xavier Vence Deza Presidente
  2. Francisco Javier Gómez González Secretario/a
  3. Maria Elisabeth Faria Real de Oliveira Vocal
Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tesis

Resumen

“Avaliación do impacto de eventos culturais: O caso do Festival de Cans ” é un traballo de investigación sobre o festival de curtametraxes galego. Ao longo do estudo mediuse o impacto do festival nas súas dimensións económica, social e comunicativa obténdose datos que permiten á organización xustificar o investimento público, atraer investimento privado e motivar a asistencia do público. Coa información recollida das persoas participantes procedeuse ao establecemento de relacións entre variables demográficas, hábitos de consumo, percepción do festival e gasto co obxectivo de establecer propostas de mellora que permiten axustar a oferta á demanda, potenciar a comunicación e maximizar a xestión económica. O documento péchase cun sistema de indicadores, creado ad hoc para o evento, que permite posicionar o produto no mercado cultural e diagnosticar tendencias no modelo de festival apoiando a toma de decisións.